Työnohjaus ja coaching

Työnohjaus psykologisella otteella

Työnohjauksella tarkoitetaan luottamuksellista, tavoitteellista ja tyypillisesti pitkäkestoista ammatillisen kehittymisen prosessia. Työnohjauksen painopiste on ohjattavan työhön liittyvien ajatusten, tunteiden ja kokemusten tarkastelussa. Tässä ohjattavan työn tarkastelussa organisaation perustehtävän näkökulma on olennaisesti esillä. Työnohjaus voi tarjota mahdollisuuden esimerkiksi työn sujuvuuden ja omien toimintamallien kehittämiseen, työnkuvan ja työhön liittyvien vaatimusten jäsentämiseen sekä ammatillisen ja ammatti-identiteetin kehittymisen työstämiseen. Työnohjaajana hyödynnän psykologista asiantuntemustani ja tarkastelen työelämän ilmiöitä useammastakin teoreettisesta viitekehyksestä.

Työnohjaus toteutetaan yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa ohjattavan oma ammatillisen kehittymisen prosessi saa rinnalleen useampia näkökulmia sekä vertaistuen mahdollisuuden. Mikäli ryhmä koostuu työyhteisön jäsenistä, työskennellään työnohjauksessa erityisesti työyhteisön kehittymisen äärellä.

Esihenkilöiden työnohjaus psykologisella otteella

Esihenkilön työnohjauksessa työhön liittyvien teemojen tarkastelu tapahtuu esihenkilön tehtävä ja roolin erityisluonne huomioiden. Työnohjaus voi tarjota esihenkilölle paikan esimerkiksi jäsentää omaa työtään ja siihen liittyviä vaatimuksia, tarkastella omaa rooliaan ja suhdettaan johtajuuteen, kehittää omia toimintatapojaan ja johtamistaitojaan sekä työstää omaa ammatillista kasvuaan.

Esihenkilöiden työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa esihenkilön oma ammatillisen kehittymisen prosessi saa rinnalleen useampia näkökulmia sekä mahdollisuuden vertaistukeen.

Esihenkilön coaching psykologisella otteella

Esihenkilön coaching on työnohjausta lyhyempi prosessi, jossa edetään tarkkarajaisemmin tietyn työhön liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi coachattavan voimavarojen pohjalta. Coachina hyödynnän psykologista asiantuntemustani, mutta työskentelyssäni painottuu selkeämmin ratkaisukeskeinen ja valmennettavan voimavarojen käyttämiseen sekä toimijuuden vahvistamiseen pyrkivä ote.

Työnohjaus ja coaching – huomioita käytännön toteutuksesta:

Työnohjaukset ja esihenkilön coaching kytkeytyvät olennaisesti työhön liittyviin teemoihin sekä ammatillisen kehittymisen äärelle ja eroavat siten esimerkiksi psykoterapiasta, jonne puolestaan kuuluvat yksityiselämän aiheiden käsittely sekä psyykkisten ongelmien hoitaminen. Työnohjaus ja coaching myös edellyttävät riittäviä sen hetkisiä voimavaroja ammatillisen kehittymisen prosessiin. Työnohjaukseen ja coachingiin hakeutuakseen ei tarvitse kokea erityisiä ongelmia työssään, vaan esimerkiksi motivaatio omien työhön liittyvien toimintamallien tarkasteluun ja kehittämiseen muodostaa oivan lähtökohdan prosessille.

Toteuttamani työnohjaukset ja esihenkilön coaching eivät ole terveydenhuollon palveluja eikä niitä näin ollen koske esimerkiksi terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat kirjaamissäännökset. Teen kuitenkin prosessin ajalle muistin tueksi ja siten prosessin toteuttamiseksi muistiinpanoja käsitellyistä aiheista ilman suoria yksilöintitietoja. Henkilötietojen käsittelyä koskevat käytäntöni on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteessani.

Työnohjausprosessin osalta sopimus voidaan tehdä esimerkiksi noin 6 kk kerrallaan, mutta kokonaisuudessaan prosessi voi kestää tarpeen mukaan jopa 1-3 vuotta. Coachingprosessin pituus on selvästi lyhyempi, kokonaisuudessaan tyypillisesti alle puolen vuoden mittainen.

Yksilö- ja ryhmätyönohjauksissa yksi ohjauskerta on kestoltaan 90 min. Myös coachingissa yhden valmennuskerran kesto on 90 min. Tapaamiset ajoittuvat noin 2-3 viikon välein.

Työnohjaukset ja coaching on mahdollista toteuttaa tilanteen mukaan asiakkaan tiloissa Pirkanmaalla tai etäyhteydellä.

Maksuttomassa aloitustapaamisessa käydään läpi työnohjauksen / coachingin tarve ja lähtökohdat sekä sovitaan prosessin toteutukseen liittyvistä seikoista. Näiden perusteella laaditaan sopimus.

Työnohjaus- ja coachingprosessien kokonaishinnat määräytyvät kokonaisuuden mukaan. Hintoihin lisätään alv 24 %. En toteuta arvonlisäverotonta potilastyönohjausta.

Huom! Esihenkilöiden yksilö- ja ryhmätyönohjaukset koulutusasiakashinnoin johdon työnohjaaja ja coach -koulutukseni ajan.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin juuri sinun yrityksesi tarpeeseen sopivasta työnohjaus- tai coachingprosessista!