Esittely

Maarit Ruotsalainen – osaaminen ja työskentelyote

  • Laillistettu psykologi, PsM
  • Certified Supervisor and Coach of Leaders and Executives®, CSLE®
  • Opettajan pedagoginen pätevyys

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja perehtynyt erityisesti työpsykologian teemoihin. Olen myös johdon työnohjaaja ja coach, CSLE® eli työnohjaaja, joka on lisäksi erikoistunut johtamis- ja esihenkilötyön työnohjaukseen ja valmennukseen. Työnohjaajakoulutukseni on Suomen Työnohjaajat ry:n koulutussuosituksen mukainen. Minulla on myös opettajan pedagoginen pätevyys.

Olen työskennellyt aiemmin työ- ja organisaatiopsykologian tutkimuksen sekä rekrytoinnin ja kuntoutuksen parissa. Tutkimustaustani näkyy analyyttisessä otteessani sekä kyvyssä hyödyntää olemassa olevaa tutkimustietoa käytännön työssä. Työhyvinvoinnin teemat ovat olleet mielenkiinnon kohteenani koko työurani ajan. Haluan omalta osaltani olla mukana työelämän kehittämisessä lisäämällä tietoutta ja osaamista työhyvinvoinnin kysymyksissä työpaikoilla. Lisäksi työnohjaajana ja coachina saan olla kanssakulkijana ammatillisen kehityksen prosessissa, jolla usein on kytköksensä myös työhyvinvointiin. Työskentelyotteeni työnohjauksessa ja coachingissa pohjautuu työelämän ilmiöiden tarkasteluun useamman teoreettisen viitekehyksen sekä psykologisen asiantuntemuksen avulla.

Ajattelen, että tasapainoinen ja inhimillinen ote työelämässä tuottaa myös parhaan tuloksen.