Esittely

Osaaminen ja työskentelyote

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja perehtynyt erityisesti työpsykologian teemoihin. Olen työskennellyt aiemmin työ- ja organisaatiopsykologian tutkimuksen sekä rekrytoinnin ja kuntoutuksen parissa. Minulla on myös opettajan pedagoginen pätevyys. Tutkimustaustani näkyy analyyttisessa otteessani sekä kyvyssä hyödyntää olemassa olevaa tutkimustietoa käytännön työssä. Tällä hetkellä täydennän osaamistani johdon työnohjaaja ja coach -koulutuksessa, josta valmistun syksyllä 2021. Koulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukainen ja sisältää lisäksi erikoistumisen johdon ja esihenkilöiden työnohjaukseen sekä valmennukseen.

Työhyvinvoinnin teemat ovat olleet lähellä sydäntäni koko työurani ajan. Haluan omalta osaltani olla mukana työelämän kehittämisessä lisäämällä tietoutta ja osaamista työhyvinvoinnin kysymyksissä työpaikoilla. Lisäksi työnohjaajana ja coachina saan olla kanssakulkijana ammatillisen kehityksen prosessissa, jolla on usein kytköksensä myös työhyvinvointiin. Työskentelyotteeni työnohjauksessa ja coachingissa pohjautuu työelämän ilmiöiden tarkasteluun useamman teoreettisen viitekehyksen sekä psykologisen asiantuntemuksen avulla.

Ajattelen, että tasapainoinen ja inhimillinen ote työelämässä tuottaa myös parhaan tuloksen.