Koulutukset

Työhyvinvointia työelämään -koulutukset

Pidän yrityksille ja organisaatioille koulutuksia työhyvinvoinnin teemoista psykologiseen asiantuntemukseen sekä tutkittuun tietoon pohjautuen. Koulutukseni tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä yhdessä tarkastelemaan työhyvinvoinnin teemoja sekä pohtimaan keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Valittavana on tarpeen mukaan räätälöitäviä koulutuskokonaisuuksia mm. seuraavista teemoista:

Palautumisen äärellä

Luodaan pohjaa työhyvinvointia edistävälle työstä palautumiselle lisäämällä ymmärrystä psykologisesta palautumisesta ilmiönä sekä pohtimalla keinoja palautumisesta huolehtimiseen niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta.

Stressinhallinnan ulottuvuudet

Tunnistetaan stressitekijöitä ja -reaktioita sekä tutustutaan keinoihin, joilla voidaan taltuttaa stressireaktioita ja rakentaa perustaa stressinhallinnalle. Niin yksilön kuin organisaationkin näkökulma on tarkastelussa esillä.

Työn voimavaroilla kohti työhyvinvointia

Käydään läpi työn voimavarojen merkitystä työhyvinvoinnille sekä pohditaan keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen voimavarojen näkökulmasta. Tarkastelua aiheen parissa tehdään niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta.

Työuupumus ja työhyvinvoinnin tukeminen

Tarkastellaan työuupumusta ilmiönä ja tutustutaan työuupumuksesta kertoviin tunnusmerkkeihin. Lisäksi pohditaan keinoja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen kuormituksen keskellä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta.

Koulutuksen kesto sovitaan tarpeen mukaisesti. Joskus lyhyt yhden tunnin mittainen puheenvuoro toimii sopivana johdantona aiheeseen, toisinaan taas on hyvä pysähtyä pidemmäksi aikaa aiheen pariin. Esimerkiksi kolmen tai kuuden tunnin mittainen koulutus antaa jo mahdollisuuden työstää aihetta syvemmin osallistujien kanssa. Koulutukset sisältävät alustuksen lisäksi yhteistä keskustelua ja pohdintatehtäviä. Pidemmissä koulutuksissa mukana on myös erilaisia harjoituksia tai tehtäviä aiheen työstämiseksi.

Koulutusten hinnat määräytyvät kokonaisuuden mukaan. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin vastaava koulutuskokonaisuus!